VIISI KYSYMYSTÄ - Vastaajana Marjatta Malmberg

Syvin yhteys ihmisten kesken tunnistuu hiljaisuudessa

Marjatta Malmberg on retriittitoiminnan todellinen konkari Suomessa. Hän osallistui ensimmäisiin retriitteihinsä 80-luvun alussa, jolloin toiminta oli meillä vielä hyvin nuorta, ja on itse järjestänyt ja ohjannut retriittejä yli 25 vuoden ajan. Yhdessä muutaman yhtä sitoutuneen ystävän kanssa hän perusti aikanaan Metsäkestilän hiljaisuuden paikaksi, ja on ollut kantavana voimana järjestämässä ja kehittämässä retriittejä. Marjatta on nähnyt, miten retriitit ovat vakiintuneet tärkeäksi osaksi monen suomalaisen elämää, ja miten kiinnostus niitä kohtaan on saanut useat yhdistykset ja seurakunnat mukaan toimintaan.

1. Mikä retriittityössä on ollut sinulle antoisinta?

Antoisinta minulle on ollut havaita se yhteys, mikä ihmisten keskellä tunnistuu hiljaisuudessa - oivallus, että syvin yhteys ihmisten kesken ei perustu puheeseen. Olemme kaikki luotuja, osa luomakuntaa.

2. Keitä retriittien osanottajat ovat?

Retriitteihin tulee kaikenlaisia ihmisiä, nuoria aikuisia, opiskelijoita, perheenäitejä, työyhteisöjen jäseniä, työn ja eläkeiän saumakohdassa olevia. Kaikenikäisiä ja monenlaisista taustoista tulevia, joita yhdistää se, että he hakevat rauhoittumista ja hiljentymistä arjen pyörityksestä.

3. Millaisia asioita retriitit ovat antaneet osallistujille?

Retriitin ydin koostuu aina kahdesta asiasta, yhteydestä ja hiljaisuuden jakamisesta. Retriitissä ollaan yhdessä hiljaa myös ruokaillessa ja yhteisissä rukous- ja mietiskelyhetkissä. Mitään analyyseja tai loppukeskusteluja ei ole. Jokainen saa lähtiessä pitää omanaan löytämänsä sisäisen hiljaisuuden ja levon. Silti pienillä, lähes huomaamattomilla tavoilla välittyy osallistujien kesken sanaton yhteys. Tämä on voimauttava kokemus.

4. Mikä tekee Metsäkestilästä ainutlaatuisen ja niin sopivan hiljaisuuden paikaksi?

Minusta Metsäkestilässä toteutuu erinomaisesti hiljaisuuden talolle tarpeelliset ominaisuudet: yksinkertaisuus ja luonnonläheisyys. Vanha koulurakennus, iso hirsiseinäinen pirtti takkoineen ja yksinkertaisine kalustuksineen ja saman katon alla oleva valoisa kappeli toimivat tutun oloisina, hyvin suomalaisina kokoontumispaikkoina. Ympärillä leviää metsäluonto, valtavat erämaat ja kansallispuistot, joita saattoi vielä joitakin vuosia sitten nähdä silmänkantamattomiin tältä Pohjois-Satakunnan korkeimmalta paikalta.

5. Mitä ajattelet Metsäkestilän tulevaisuudesta?

Vuosi kerrallaan mennään eteenpäin niinkuin tähänkin asti. Näkisin, että toiminta jatkuu vähintään ennallaan. Levoton maailma on kasvattanut tarvetta tällaisille paikoille ja nostanut hiljaisuuden ja yksinkertaisuuden arvoa. Toivon, että yhteydenpito ympäröiviin seurakuntiin ja oppilaitoksiin vahvistuu ja ne alkaisivat yhä enemmän nähdä tämän paikan omana mahdollisuutenaan.

Hiljan eläköityneenä Tampereen seurakuntien retriittityön ja hengellisen ohjauksen pastorin tehtävistä Marjatta Malmberg on muutenkin keventänyt vastuitaan ja toimii tänä vuonna vain yhden pitkän retriitin ohjaajana. Metsäkestilän toimintaa hän seuraa aktiivisena taustavaikuttajana.

20.2.2023   Teksti: Elina Kulovesi